z.facultad/71.14/practicos.git
2007-08-08 Leandro LucarellaActualizar URL de repos externos. master svn_import
2006-05-11 Leandro Lucarella2da entrega (casi completa).
2006-04-23 Leandro LucarellaBugfixes y versión en RTF.
2006-04-23 Leandro LucarellaTP1 de modelos.